سومین جلسه مجازی هدایت تحصیلی

سومین جلسه مجازی هدایت تحصیلی

با سلام 

سومین جلسه مجازی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته ویژه دانش آموزان نهم، روز یکشنبه 21 دی ماه ساعت 13 با حضور جناب آقای خوش سیما برگزار می گردد.

حضور والدین و دانش آموزان در جلسه فوق الزامی می باشد.