معرفی کتاب

معرفی کتاب

تکه ای از کتاب:

می خواهم برای تو از مادر مظلوم مدینه سخن بگویم، همسفر من باش! ...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تکه ای از کتاب:

می دانم که دوست داری« فدک» را بیشتر بشناسی، قصّه ی فدک، قصّه ی دیروز نیست، قصّه ی تمام روزهای شیعه است. فدک، پرچمی است که خدا برای فاطمه علیها السلام برافراشته است....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تکه ای از کتاب:

دلم برایت خیلی تنگ شده بود، دوست داشتم تا دوباره با هم به سفری تاریخی برویم، آخر همه ی عشق من این است که با تو همسفر باشم. حتماً می پرسی این بار می خواهی کجا برویم؟

زمان پیامبر اسلام، به سوی شهر مدینه، به سوی دیدار پیامبرِ خدا!.....

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تکه ای از کتاب:

زینب، این زن یهودی به سوی مدینه می آید، او همراه خود سمّ بسیار خطرناکی را می آورد، او می خواهد پیامبر را مسموم نماید....

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تکه ای از کتاب:

آن شب، سؤال مهمّی را از من پرسیدی، سؤالی که مرا به فکر وا داشت.تو رو به من کردی و گفتی:« بهترین سرمایه ای که خدا به تو داده است، چیست؟ من می خواهم همان را از خدا طلب کنم.

جواب را یافتم:« عشق فاطمه علیها السلام بهترین سرمایه ی من است. خدا هر چه را از من می خواهد بگیرد، امّا این عشق را هرگز از من نگیرد!»....

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تکه ای از کتاب:

حدود سی نفر از مسلمانان در خانه ی پیامبر جمع شده اند. آنها برای عیادت پیامبر آمده اند، خیلی از آنها اشک حسرت می ریزند و از این که قدر این پیامبر مهربانی ها را ندانستند، غصّه می خورند.

پیامبر رو به یارارن خود می کند و می فرماید:« برای من قلم و دوات بیاورید تا برای شما مطلبی بنویسم که هرگز گمراه نشوید.»

یک نفر بلند می شود تا قلم و کاغذی بیاورد که ناگهان صدایی همه را حیران می کند:« بنشین! این مرد هذیان می گوید، قرآن ما را بس است. بیماری بر این مرد غلبه کرده است، مگر شما قرآن ندارید؟ دیگر برای چه می خواهید پیامبر برایتان چیزی بنویسد؟» او عُمَر است که چنین سخن می گوید.....

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تکه‌ای از کتاب:

«ثُمَّ لَتُسئَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ؛ سپس آنروز (روز قيامت) درباره‌ي نعيم حتماً مورد پرسش قرار خواهيد گرفت.»
يکي پرسيد: «آيا نعيم يعني آب گوارا، غذاي دلپذير يا خواب و استراحت خوب؟»
امام رضا علیه السلام فرمودند: «خدا نسبت به آنچه كه به بندگانش ارزاني داشته سوال نميكند و بر آنان منت نميگذارد؛ چرا كه حتي براي مردم نيز زشت است به خاطر لطفي كه كردهاند بر يکديگر منت بگذارند و چطور ممکن است كاري را كه حتي از مردم همزشت است، به خدا نسبت داد؟!
مقصود از "نعيم"، "دوستي با اهل بيت "علیه السلام است كه اگر كسي بِدان پايبند بود، به بهشت خواهد رفت و از نعيم آن برخوردار خواهد شد و در اينباره مورد سوال قرار خواهد گرفت...»